In Thailand werken minstens 100.000 gastarbeiders uit Birma. De meesten werken in fabrieken, bij bouwbedrijven, enz. Het zijn goedkope arbeidskrachten met weinig rechten, die ook meteen weer teruggestuurd kunnen worden als ze niet meer nodig zijn. Het is dus een kwetsbare groep mensen in de Thaise samenleving, maar ook een groep die opvallend open staat voor het evangelie.

De afgelopen maanden is in een fabriek in Khon Kaen, in het noordoosten van Thailand, een wekelijkse bijeenkomst gestart waar zowel christenen als niet-christenen bij elkaar komen. Elke zondag komen ze om naar Gods Woord te luisteren en met elkaar te zingen. Omdat het een relatief jonge groep geloven is, gaat Reinout van Heiningen, een vriend van ons, er minstens één keer per maand heen om hun bijbels onderwijs te geven. Zijn hoofdtaak ligt bij het werk onder de Thai, dus wordt zijn onderwijs door één van de Birmezen vertaald vanuit het Thais. Op zijn website doet Reinout verslag van een recente bijeenkomst:

Afgelopen zondag was opnieuw een bijzondere zondag, omdat drie nieuwe Birmese gelovigen werden gedoopt en twee van de dopelingen die samen woonden zijn getrouwd. Het was sinds januari de vierde doopdienst en totaal zijn er dit jaar nu 10 nieuwe gelovigen gedoopt. We kunnen niet anders dan God de eer geven. Hij is aan het werk onder de fabrieksarbeiders op de visnettenfabriek hier in Khon Kaen.

Er moeten altijd wat praktische zaken geregeld worden, maar deze keer kwam daar bovenop het feit dat 2 van de mensen die zich wilden laten dopen nog niet getrouwd waren, maar samen woonden. Op grond van de bijbel is samenwonen verkeerd, dus heb ik de afgelopen week een aantal keer met het stel gesproken over wat de doop inhoudt en ze na laten denken over de consequenties in hun eigen leven. Dit resulteerde erin dat ze een paar dagen voor de doopdienst aangegeven hebben graag zondag gedoopt te willen worden en ook te trouwen, omdat ze God willen gehoorzamen. Prachtig!!! Omdat het hier om Birmese mensen in Thailand gaat kunnen ze niet officieel voor de wet trouwen. We hebben daarom afgesproken dat ze voor God en de gemeente (en omstanders) zouden trouwen, zodat iedereen weet dat ze elkaar trouw beloofd hebben en niet meer uit elkaar zullen gaan.


Het bruidspaar (midden) samen met een vriendin (l.) en Reinout (r.)

Na een tijd van lofprijzing heb ik kort ”gepreekt” over Handelingen 8. Het verhaal van Filippus en de Ethiopische euneuch. Aan de hand van dit gedeelte kon ik heel mooi uitleggen op grond waarvan mensen gedoopt kunnen worden. Na deze uitleg kon de doopdienst plaatsvinden. De enige plaats waar dit kon gebeuren was tussen een aantal restaurantjes boven het water. In deze restaurantjes zaten veel Thaise mensen te eten die wel heel verbaasd stonden te kijken wat er allemaal ging gebeuren. Zodoende was het dus echt een publieke doop.

Na de doopdienst hebben we avondmaal met elkaar gevierd en toen is het stel (Solamong en Moo) getrouwd. Ik heb aan de hand van Genesis 2 en 1 Korinthe 7 een uitleg gegeven over het huwelijk. Daar na heb ik ze een aantal trouwvragen gesteld en toen ze die bevestigend beantwoord hadden heb ze een zegen meegegeven. Daarna hebben twee gemeenteleden en ik voor hen en hun toekomst samen gebeden.


Naar Birmese traditie geeft de bruidegom de bruid te eten,
en andersom


Al met al was het erg mooi en indrukwekkend en konden we na een kerkdienst van 3 uur aan het bruiloftsmaal beginnen. Moo had voor iedereen eten gekookt, wat we heerlijk met elkaar gegeten hebben. Rond half 4 ’s middags zijn we weer teruggegaan naar de fabriek. We bidden deze hele dag een getuigenis zal zijn geweest voor de gelovigen en niet gelovigen die aanwezig waren. Het is heel bijzonder om te zien wat God aan het doen is op deze fabriek en we bidden dat Hij ook zal blijven werken in de harten van de mensen en dat veel nieuwe mensen tot geloof zullen komen.

Het is prachtig om te zien hoe God aan het werk is onder de Birmese arbeiders in Thailand. Hij gebruikt daar zelfs degenen bij die de taal niet beheersen, maar een hart voor deze mensen hebben, zoals Reinout. Volgende week zondag hoop ik er ook bij aanwezig te zijn, evenals een collega die zelf  Birmees spreekt.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *