Nieuwsbrief aanvragen

Maandelijks schrijven we een gebedsbrief en drie  keer per jaar sturen we ook een uitgebreidere nieuwsbrief. Tenslotte schrijven we van tijd tot tijd een artikel op onze weblog, waarvan je bericht kan krijgen per email.

AANMELDEN
Opgeven kan d.w.v. het formulier hieronder. Meerdere keuzes zijn mogelijk. Alleen de eerste 3 velden (Voornaam, achternaam, en emailadres) zijn noodzakelijk.

SUPPORT

Bijdragen aan ons werk kan door een (eenmalige of periodieke) overschrijving te doen op rek.nr.

NL36 INGB 0000 493296, t.n.v. OMF Nederland o.v.v. Account L13005A

Geef dan hieronder aan hoeveel u denkt te gaan bijdragen. Wil je a.u.b. daarna zelf de overschrijving regelen?

N.B. Toezending van de nieuws- en gebedsbrieven is gratis, een financiële bijdrage is geheel vrijwillig.

* indicates required
Ik ontvang graag (evt. meerdere aanklikken)
Ik wil jullie ondersteunen met