Maandelijks schrijven we een gebedsbrief en drie  keer per jaar sturen we ook een uitgebreidere nieuwsbrief. Tenslotte schrijven we van tijd tot tijd een artikel op onze weblog, waarvan je bericht kan krijgen per email.

AANMELDEN
Opgeven kan d.w.v. het formulier hieronder. Meerdere keuzes zijn mogelijk.

SUPPORT

Bijdragen aan ons werk kan door een (eenmalige of periodieke) overschrijving te doen op rek.nr.

NL36 INGB 0000 493296, t.n.v. OMF Nederland o.v.v. L13005A + uw postcode en huisnummer.

Geef dan hieronder aan hoeveel u denkt te gaan bijdragen.

Nog gemakkelijker is het om via deze LINK een eenmalige of periodieke gift over te maken.

Of richt de camera van uw mobiele telefoon op de QR-code:

N.B. Toezending van de nieuws- en gebedsbrieven is gratis, een financiële bijdrage is geheel vrijwillig.

Subscribe

* indicates required
Ik ontvang graag (evt. meerdere aanklikken)
Ik zal jullie ondersteunen met