Zoals ik al in de vorige Blog schreef, was ik de afgelopen week in Singapore, niet – zoals de taxichauffeur dacht – voor een vergadering van het IMF, maar van OMF!

Eens in de drie jaar komen de directeuren uit alle landen waar OMF actief is bij elkaar om het beleid voor de komende jaren te bepalen. Deze keer was ik ook gevraagd om deel te nemen, en om de vergadering te notuleren. Het was een groot voorrecht om hieraan mee te doen, en het gaf me een goed inzicht in de plannen voor de komende jaren.

We hebben gekeken naar de “Neglected Frontiers”, oftewel de onbereikte gebieden in Azië. Met name hebben we de komende 5 jaar werkers nodig voor de islamitische volken van Oost-Azië, en er is nog veel werk te doen in landen met boeddhistische volken, waaronder Thailand en Vietnam! Meer en meer zoeken we samenwerking met de kerken in Azië, en waar nodig willen we helpen bij het opzetten van nationale zendingsorganisaties in deze landen.

In totaal hebben we in de komende vijf jaar zo’n 900 nieuwe werkers nodig, zowel voor pionierswerk, als voor ondersteunende taken. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als we de afgelopen vijf jaar gehad hebben, dus dat is een hele uitdaging voor ons. Maar we geloven dat God ons een “Passion for the Impossible” gegeven heeft, een diepe passie voor wat menselijk gesproken onmogelijk is.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *