Wij zijn sinds 1987 via OMF Nederland uitgezonden naar Azië, eerst van 1987 tot 2013 in Thailand en van 2014 tot 2020 in Myanmar. Hun drie kinderen zijn in Thailand geboren, maar tegenwoordig wonen ze in Nederland en Duitsland.

WAT HEBBEN WIJ IN AZIË GEDAAN?

In Thailand zijn wij actief geweest met gemeentestichting en evangelisatie, en later met toerusting van voorgangers en gemeenteleiders. Vervolgens hebben wij een aantal jaren leidinggegeven aan teams van zendingswerkers die in en rondom Thailand werken. 

In Myanmar hebben wij een zendingsteam geleid dat kerken en individuele christenen ondersteunt bij de verkondiging van het evangelie aan de mensen om hen heen. Dit is een grote uitdaging, omdat veel christenen niet goed weten hoe ze de boodschap van het evangelie zo kunnen verwoorden dat het overkomt bij hun medemensen, die overwegend boeddhist zijn. Het doel was om de kerken te helpen meer missionair te worden. Tegelijk hielp ons team met het opzetten van projecten om de armoede te bestrijden, zoals mensen met een handicap leren hoe ze handwerkproducten kunnen maken om in hun onderhoud te voorzien. 

HOE NU VERDER?

In mei 2020 hebben wij ons werk in Myanmar overgedragen en momenteel zijn we op verlof in Nederland. Later dit jaar hopen wij aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Hoewel zending vroeger vooral een zaak was van westerse kerken en zendingswerkers, is het tegenwoordig geen eenrichtingsverkeer meer. De afgelopen jaren werkten we zij aan zij met collega’s uit Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Indonesië, de Filippijnen en Zuid-Afrika. Tegenwoordig komen er ook steeds meer zendingswerkers uit Latijns-Amerika. Daarom willen wij graag onze jarenlange ervaring inzetten om deze nieuwe zendingsbewegingen te ondersteunen.

NEW HORIZONS

OMF International heeft hiervoor het project New Horizons opgezet. Ervaren zendingswerkers worden uitgezonden naar verschillende delen van de wereld om nationale zendingsbewegingen te stimuleren en ondersteunen. Wij zijn door de OMF gevraagd om later dit jaar in Chili (Zuid-Amerika) de zendingsorganisatie ProVisión te helpen bij het toerusten van zendingskandidaten, met name voor Oost-Azië. In eerste instantie hopen wij voor een jaar te gaan, en als het succesvol blijkt kan dat uitgebreid worden.

HOE KUNT U ONS HELPEN?

Allereerst hebben wij uw gebed nodig voor dit nieuwe initiatief. Hoewel Arend al Spaans kent, zal Jolinda eerst nog taalstudie moeten doen. Bovendien is Zuid-Amerika toch een nieuw en onbekend gebied voor ons. 

Om op de hoogte te blijven kunt u onze nieuws- en gebedsbrieven aanvragen. Op die manier weet u ook beter hoe u voor ons en ons werk kunt bidden. U kunt zich opgeven via https://www.vandorponline.com/nieuwsbrief.

Voor ons werk zijn wij afhankelijk van giften van kerken en individuele sponsors. Bid dat de benodigde financiën in de komende maanden toegezegd zullen worden. 

FINANCIËN

Wij zijn dankbaar voor de jarenlange ondersteuning vanuit onze achterban die ons draagt in gebed, maar ook financieel zorgt dat wij dit werk kunnen doen. Ons thuisfront-team zoekt nog meer mensen die financieel willen bijdragen. Dit kan eenmalig of met een periodieke overmaking, via OMF Nederland of via de stichting Hart voor de Oogst.

Giften:
IBAN: NL36 INGB 0000217040 t.n.v. OMF Nederland o.v.v. Van Dorp – New Horizons.

Of:

IBAN: NL53 INGB 0002768804 t.n.v. St. Hart voor de Oogst o.v.v. Van Dorp – New Horizons

CONTACT

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze contactpersoon Marleen Dobbe (marleen.dobbe[at]ziggo.nl) of de coördinator van het thuisfront-team (TFT), Tjeerd de Groot, (Tjeerd1948[at]gmail.com).

Je kunt ons ook zelf schrijven via arend-jolinda[at]vandorponline.com.

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

PageLines