OMF New Horizons is een nieuw initiatief als antwoord op verschuivingen in het christendom in de wereld rondom ons. De visie van New Horizons is om gebed en uitzending van mensen uit nieuwe contexten te stimuleren die bijdragen aan zendingsbewegingen onder de volken van Oost-Azië. Leden van het New Horizons-team werken in samenwerking met zendingspartners om de volheid van Christus te delen onder de volken van Oost-Azië.

Historische achtergrond van OMF

New Horizons is een initiatief van OMF International, een organisatie die in meer dan 18 landen werkzaam is. De OMF werd in 1865 opgericht door Hudson Taylor onder de naam China Inland Mission (CIM). Door het werk van de CIM werden in de periode tot 1939 meer dan 200.000 Chinezen en mensen uit etnische minderheden christen. Vanaf 1951 maakte Communistisch China het de CIM onmogelijk om door te gaan met hun zendingswerk. Daarom verhuisde dit naar andere delen van Azië en de organisatie ging verder onder de naam Overseas Missionary Fellowship, tegenwoordig bekend als OMF International.

De OMF telt ruim 1400 werkers werkzaam in meer dan 15 landen in Oost-Azië en onder de Aziatische diaspora over de hele wereld. Onze missie is om het goede nieuws van Jezus in al zijn volheid te delen met de volken van Oost-Azië. OMF-ers zijn werkzam in gemeentestichting, ontwikkelingswerk, onderwijs, missionaire ondernemingen, enz.

Ontstaan van New Horizons

Onder invloed van de groei van de christelijke kerken op het zuidelijk halfrond (de Global South) gedurende de afgelopen 20 jaar is het beeld van de wereldwijde zending en het christendom grondig veranderd. In 2012 werd OMF New Horizons gelanceerd als antwoord op toenemende verzoeken om samen te werken met kerken, denominaties en zendingsorganisaties in deze nieuwere contexten. OMF New Horizons wil niet concurreren met deze opkomende zendingsbewegingen, maar juist met hen samenwerken, door hen te faciliteren en te ondersteunen. Het werk van OMF New Horizons begon in Latijns-Amerika en in Oost- en Zuid-Europa, en is nu uitgebreid naar Afrika, India en China.

Visie

Wij zien uit naar meer gebed en zendingswerkers vanuit nieuwe zendingslanden 
om God te dienen onder de volken van Oost-Azië.

Missie

In samenwerking met nieuwe zendingsbewegingen in de wereld zetten wij ons in
om de volheid van Christus te verbreiden onder de volken van Oost-Azië.

Uitdagingen

In deze nieuwe contexten is de kerk snel gegroeid, maar er zijn ook grote uitdagingen:

 • Gebrekkige kennis van de geestelijke noden onder de volken van Oost-Azië
 • Twijfel onder christenen of ze een interculturele roeping kunnen vervullen (aangezien zij tot voor kort zendelingen hebben ontvangen in plaats van uitgezonden) Beperkte capaciteit om mensen uit vanuit de nieuwe uitzendende landen te ondersteunen.
 • Gebrek aan toerustingsmaterialen voor uitzendende kerken en zendingskandidaten.

Aanpak

 1. Inspireren tot gebed in de nieuwe uitzendende landen voor de volken van Oost-Azië
 2. Mogelijkheden bieden aan potentiele zendingskandidaten samen met hun uitzendende kerken en partnerorganisaties.
 3. Aanreiken van cultureel-relevante trainingsmaterialen voor zendingswerkers, hun zendende kerken en partnerorganisaties vóór, tijdens en na afloop van de uitzending.

Kernwaarden

 1. In afhankelijkheid van God streven we ernaar Hem te eren
  a. We bidden Hem om onze plannen te inspireren en onze activiteiten mogelijk te maken
  b. We omarmen een geestelijk ritme van werk en rust
 2. We werken samen met de nieuwe uitzendende kerken en organisaties
  a. We evalueren en innoveren doorlopend in overeenstemming met onze visie
  b. We brengen kansen en risico’s in gebed en volharden in onze opdracht
 3. We streven naar wederkerigheid en integriteit in onze partnerschappen
  a. We erkennen de centrale plaats van de plaatselijke kerk
  b. We streven naar eenheid binnen door God gegeven diversiteit
 4. We geven ruimhartig onze tijd en inspanningen aan onze samenwerkingspartners
 5. We werken samen als team, in onderlinge afhankelijkheid en begripvolle communicatie

2 Responses

 1. Geweldig mooi werk in Gods koninkrijk.
  Alle zegen voor de toekomst toegewenst van ons. Nog bedankt voor je creatieve kaart van en fruitverkoper uit Myanmar. Hartelijke groeten van Dik en Elly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *