We leven in een tijd van wachten…

Wachten op een vaccin.
Wachten op testresultaten.

Wachten tot alle weer normaal wordt.
Wachten op een diagnose of behandeling.
Wachten tot kinderen weer naar school kunnen.
Wachten tot we kunnen vertrekken naar het zendingsveld.

Het is te begrijpen als we het wachten moe zijn. Maar wachten, hopen, uitkijken naar de toekomst, is een essentieel onderdeel van ons geloof. En net als Jeremia mogen we zeggen:

“Mijn deel is de HERE, daarom zal ik
op Hem hopen.
Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;
goed is het, in stilheid te wachten
op het heil des HEREN.”

Klaagliederen 3:24-26 (NBG)

De afgelopen tijd zijn er grote veranderingen te zien binnen de wereld van de zending. Meer en meer komen er collega’s uit wat vroeger de Derde Wereld heette, maar tegenwoordig aangeduid wordt als de “Global South” of de “Majority World.” Beide uitdrukkingen wijzen op de groeiende rol van landen die vroeger zendingsvelden waren, maar tegenwoordig begonnen zijn om zelf zendingswerkers uit te zenden. Ondertussen neemt het aantal nieuwe werkers uit West-Europa en Noord-Amerika gestaag af. Sinds 2015 is het aantal christenen in Afrika en in Latijns-Amerika groter dan in Europa. En dat verschil zal de komende jaren alleen nog maar groter worden. 

De OMF vindt het belangrijk om te investeren in het trainen en begeleiden van zendingskandidaten uit deze gebieden, in samenwerking met zendingsorganisaties ter plaatse. Dit nieuwe initiatief heeft de naam New Horizons, aangezien deze nieuwe aanpak als het ware onze horizon verlegt in antwoord op de groeiende zendingsvisie onder de christenen van het zuidelijk halfrond.

In Chili werkt OMF sinds enkele jaren samen met Provision, een organisatie die Chileense kandidaten uitzendt via internationale zendingsorganisaties zoals OMF. Zij hebben gevraagd om hulp bij de training van hun kandidaten. Zodra het weer mogelijk is, hopen wij later dit jaar naar Chili te reizen, in eerste instantie voor een jaar, waarna we kijken of dat verlengd kan worden. 

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *