Wanneer we op zaterdag in Doi Law bij elkaar komen met een groepje vrouwen om kaarten te maken, komt Nie er ook vaak bij zitten voor de gezelligheid. Nie kan zelf geen kaarten maken, omdat ze blind is aan één oog en met het andere oog kan ze alleen vage contouren zien.

Nie wil luisteren naar de Bijbel

Voordat ze Aids kreeg, werkte ze in Chiang Mai als huishoudhulp bij een fabriekseigenaar. Toen ze gezondheidsproblemen kreeg, kon ze daar niet meer blijven werken en ging ze terug om bij haar familie te wonen. Na een tijdje mochten zij en haar man (die ook Aids heeft en aan één oog blind is) daar niet meer blijven wonen en werden ze weggestuurd. Bij geen enkel familielid konden ze terecht.  Uiteindelijk door contact met het AidsCare-project kregen ze en plekje om te wonen. 

 

Naast het oude schoolgebouw waar we bij elkaar komen was een klein gebouwtje dat leeg stond.  Samen letten ze nu en beetje op het leegstaande schoolgebouw en het terrein er om heen. Nuy (haar man) doet regelmatig onderhoudsklussen en zorgt ervoor dat het terrein niet overwoekerd raakt door gras en onkruid.

 

Nie en Nuy

Laatst nadat Jolinda een les uit de Chronologische Bijbel-vertelmethode had gedaan  tijdens de zaterdagbijeenkomst, vertelde Nie dat ze zo graag de bijbel zou willen lezen, maar dat ze helaas geen letters kan zien. Vier jaar geleden heeft het Aids-virus haar ogen aangetast en is ze voornamelijk afhankelijk van haar gehoor. 

 

‘Bestaat er een CD met alle bijbelverhalen erop?’ vroeg Nie. Het Oude Testament is nog niet op CD in het Thai, maar wel het NT. Maar ze wilde ook graag de verhalen van het OT horen. Met onze computer hebben we een aantal verhalen uit het Oude Testament in het Thais kunnen downloaden en op CD gezet voor haar.  Ze is er ontzettend blij mee. Nie is boeddhist,  maar ze staat heel open om meer over God te leren. Willen jullie voor haar bidden dat God tot haar zal spreken als ze naar de bijbelverhalen luistert en dat ze haar hart zal openen.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *