In dit weblog vertellen we vaak over onze eigen ervaringen en belevenissen. Maar van tijd tot tijd willen we ook iets doorgeven over de ervaringen van plaatselijke christenen in zuidoost Azie.

Het dorpshoofd van een dorp in Laos had een hekel aan de christenen en deed er alles aan om hun het leven zuur te maken. Hij had de gewoonte om elke activiteit van de christenen aan de politie door te geven. Somsbracht hij zichzelf daardoor ook in de problemen, zoals toen hij een keer aan de politie doorgaf dat de christenen een bijeenkomst hadden inhet huis naast hem. Toen de politie de zaak kwam onderzoeken, gingen zeook bij de hoofdman langs, en vond hem saman met een aantal vrienden bezig met gokken. Het resultaat was dat hij zelf een boete kreeg! Spr. 24:28: “Wees niet een lichtvaardig getuige tegen uw naaste, want zoudt gij misleiden met uw lippen?”

De laatste maanden is de overheid “om de een of andere reden” niet meer zo tevreden met deze hoofdman. Een paar weken geleden werd hij plotseling uit zijn functie gezet. Vervolgens werden er “verkiezingen” in het dorp gehouden om een nieuwe hoofdman aan te stellen. Veel jongeren hadden geen interessen, en namen niet eens de moeite om te gaan stemmen. Sommige ouderen kwamen wel naar het stemlokaal, maar konden de stembiljetten niet lezen! De christenen kwamen ook opdraven omdat ze graag een christen als dorpshoofd wilden zien. Ze vroegen aan de anderen, of die er iets op tegen hadden als het dorpshoofd christen was. “Nee hoor, wij kunnen goed overweg met de christenen hier.” Ze zeiden: “Laten we op nr. 2 stemmen, die is christen.” Velen deden dat ook inderdaad, en hij werd tot dorpshoofd gekozen! Er zijn er die nu ontevreden zijn met de gang van zaken, maar de verkiezinen was helemaal eerlijk velopen. God heeft gezag over koningen en dorpshoofden!

Categories:

Tags:

One response

  1. Dit verhaal doet een beetje denken aan Haman de jodenhater, die uiteindelijk viel in de kuil die hij voor anderen gegraven had. Wat er ook gebeurd God heeft inderdaad het laatste woord. Wat een bemoediging voor christenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *